Душа птаха

ЗМІСТ
ЗАМІСТЬ ПРИКАЗКИ
КАЗКА З ЧУЖОГО ПЛЕЧА
НІЧНІ ПРИГОДИ
ДУША ПТАХА
Казки
ДУША ПТАХА
Тетяна Фролова
Комп’ютерне верстання – Антон Лукащук
Художнє оформлення – Наталія Галушко
Підписано до друку 01.09.2014 р.
Формат 60 х 84/8. Гарнітура Times.
Друк офсетний. Папір офсетний.
Ум.-друк. арк. 6,07. Наклад 1000 прим.
Вид №10. Зам. №200.
Видавець і виготовлювач
ПП “Видавництво “БОНА”
вул. Наукова, 5, Львів, 79060
Свідоцтво держ. реєстру: ДК №4275.
тел.: (032) 240-96-40

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

8 + twelve =

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.