Сколопендра

ЗМІСТ
ЗАМІСТЬ ПРИКАЗКИ 4
СВІТЛА НЕ БУВАЄ ЗАБАГАТО 7
МАЛЕНЬКА ЧАРІВНИЦЯ З
НАЙСТРАШНІШОЇ КАЗКИ 33
РІК ЧОРНОГО ДРАКОНА 69
Казки
СКОЛОПЕНДРА
Тетяна Фролова
Комп’ютерне верстання – Антон Лукащук
Художнє оформлення Наталія Галушко
Підписано до друку 09.07.2012 р.
Формат 84×108/32. Гарнітура Times.
Друк офсетний. Папір офсетний.
Ум.друк. арк. 10,5. Наклад 500 прим.
Вид №1. Зам. №200.
Видавець і виготовлювач
ГІП “Видавництво “БОНА”
вул. Наукова, 5, Львів, 79060
Свідоцтво держ. реєстру: ДК 4275.
тел.: (032) 240-96-40

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

four × 5 =

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.